De praktijk in Groningen

Ergotherapie noord is in 2013 gestart met het verlenen van eerstelijns ergotherapie.

De praktijk richt zich op de stad Groningen en is voor zowel volwassenen als kinderen.

Daarnaast richt Ergotherapie noord zich op tijdelijke klussen binnen het sociaal domein. Is er binnen uw gemeente behoefte aan kennis op het gebied van de Wmo of Jeugdhulp, dient er een herindicatietraject uitgevoerd te worden of u heeft kortdurend een projectleider nodig, dan is tijdelijke inzet vanuit Ergotherapie noord mogelijk. Ook is het mogelijk om de ergotherapeut tijdelijk in te huren voor bv. opvang tijdens verlof of ziekte van uw medewerker.

Bespreek uw wensen en de mogelijkheden met de ergotherapeut via 06-14404941.

Praktijkadres:
Onderduikersstraat 1
9727 CD Groningen

Gelieve contact opnemen per email of per telefoon 06-14404941

Ergotherapeut Mirjam de Vries

Mirjam de Vries is in 1999 afgestudeerd als ergotherapeut. Haar kracht ligt in het samen zoeken naar passende praktische oplossingen voor ervaren problemen waarbij zij de client en diens omgeving als uitgangspunt houdt. De eigen mogelijkheden worden versterkt en voor de beperkingen wordt samen gezocht naar een andere manier van uitvoeren of handelen om een grotere mate van zelfstandigheid te bereiken.

Mirjam is empatisch, graag in contact met mensen, enthousiast en praktisch.

Sinds haar afstuderen heeft zij zich gericht op voorzieningen, zowel in de adviserende rol als in de technisch uitvoerende rol. Mirjam heeft veel kennis van zowel eenvoudige problematiek als complexe problemen.

Mirjam is EDOMAH opgeleid en is lid van het CVA netwerk in Groningen. In 2020 heeft zij daarnaast de opleiding tot talentbegeleider specifiek voor de doelgroep meer- en hoogbegaafden afgerond bij Novilo.