Niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel

Dit kan voortkomen uit processen die buiten het lichaam plaatsvinden (denk aan een hersenkneuzing na een auto-ongeluk) of door processen die in het lichaam plaatsvinden (bv. doordat de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling wordt onderbroken). Het functioneren van de hersenen verandert hierdoor.

De gevolgen kunnen zijn:

 • Verlamming
 • Gevoelsstoornis
 • Verwaarlozing (neglect)
 • Stoornis in het zien (hemianopsie)
 • Het onvermogen om jezelf uit te drukken (afasie)
 • Het onvermogen om doelbewuste handelingen uit te voeren (apraxie)
 • Pijn
 • Snelheid van handelen.
 • Vergeetachtigheid
 • Concentratieproblemen
 • Stemmingsveranderingen
 • Vermoeidheid
 • Depressie
 • Verwerkingsproblemen

Wat kan ergotherapie voor u betekenen

Een ergotherapeut kijkt in hoeverre iemand zich zelfstandig kan redden, het huishoudelijk werk kan verrichten of misschien werk kan blijven uitvoeren.

De ergotherapeut gaat na wat de beperkingen zijn als gevolg van het niet aangeboren hersenletsel en kijkt samen met de client hoe hij een zo zelfstandig mogelijk leven kan leiden. Daarbij wordt training van vaardigheden ingezet. Zo nodig adviseert hij hulpmiddelen of voorzieningen die in het huis aangepast moeten worden. De ergotherapeut kan u leren omgaan met hulpmiddelen.