Dementie

Dementie

Dementie is niet een ziekte is, maar een syndroom. Het bestaat uit een verzameling van verschijnselen. Bij dementie wijzen deze verschijnselen er allemaal op dat denkprocessen niet meer goed verlopen. Het gaat bijvoorbeeld om geheugenverlies, moeite met aangeleerde vaardigheden en veranderingen in het gedrag. Het gehele geestelijke functioneren, gaat steeds verder achteruit, zodat het normale zelfstandig leven uiteindelijk niet meer mogelijk is.

De gevolgen kunnen geheugenstoornissen zijn, afasie (taalstoornis), apraxie (verminderd vermogen om motorische activiteiten uit te voeren ondanks intacte motorische functie), agnosie (stoornissen in het herkennen of identificeren van voorwerpen, ondanks een intacte zintuiglijke waarneming) of een stoornis van de uitvoerende functies (d.w.z. plannen maken, organiseren, volgorde aanbrengen, abstract denken).

Andere symptomen die ook voorkomen bij dementie zijn onder andere stemmingswisselingen, woede, agressie, angst, apathie, achterdocht of verzamelwoede.

Wat kan ergotherapie betekenen

De ergotherapeut gaat samen met de cliënt en de mantelzorgers kijken hoe het dagelijks leven verloopt en wat zij daarin effectiever of aangenamer zouden willen laten verlopen. Samen wordt gezocht naar een passende manier om beter met de geestelijke achteruitgang van de cliënt om te gaan. Praktische tips om het dagelijks leven te vergemakkelijken worden gegeven. Ook kan men bij de ergotherapeut terecht voor vragen omtrent dagbesteding. Indien er hulpmiddelen nodig zijn, kan de ergotherapeut aanleren om met de hulpmiddelen om te gaan.