Parkinson

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronisch progressieve aandoening van het centrale zenuwstelsel. Door een beschadiging van de zenuwcellen die de stof dopamine produceren, wordt onvoldoende dopamine aangemaakt waardoor een tekort aan deze stof in de hersenen ontstaat.

Door het tekort aan dopamine wordt de aansturing van de spieren bemoeilijkt.

Gevolgen zijn stijfheid in ledematen, beven, langzamer bewegen en minder bewegen, soms met gevolg een verminderde gelaatsuitdrukking, zachtere en monotone spraak, schuifelend looppatroon met minder meebewegen van de armen, startproblemen, kleiner handschrift, moeite met fijne vingerbewegingen, slechtere balans en coördinatie.

Soms volgen depressie, emotionele labiliteit, geheugen en slaap problemen, problemen met plassen en ontlasting, moeite met kauwen en slikken, lage bloeddruk bij opstaan.

Verder hebben de patiënten door gevolgen van de ziekte moeite met het doen van de dagelijkse dingen; zoals het aankleden, bestek hanteren, omdraaien in bed, in/uitstappen van de auto.

De patiënt heeft verder last van een wat voorovergebogen houding met gebogen ellebogen en loopt met kleine pasjes. Deze houding draagt ook weer bij tot een verminderd evenwicht.

Wat kunt u er zelf aan doen?

Houdt uw conditie zoveel mogelijk op peil. Zorg dat u voldoende in beweging blijft. Maak vooral van de goede dagen gebruik om uw conditie en kracht te trainen. U heeft dan minder (neurologische) problemen en uw prestaties zijn beter. Vermijd dubbeltaken. Het is goed mogelijk dat u bij vanzelfsprekende bewegingen uw aandacht erbij moet houden. Het kan al snel te veel zijn om bijvoorbeeld tegelijkertijd te praten en te lopen (een lichamelijke en een mentale taak), of op te staan uit een stoel met een kop koffie in uw hand (twee lichamelijke taken). Probeer één ding tegelijk te doen en vermijd dubbeltaken. Dit is veiliger en vermindert de kans op een val.

Wat kan ergotherapie betekenen

De ergotherapeut richt zich op het aanpassen van de omgeving, het zoeken naar passende daginvulling, het zorgen voor hulpmiddelen om de dagelijkse activiteiten mee te vergemakkelijken. De ergotherapeut kan zorgen voor informatie en voorlichting aan mantelzorgers en professionele hulpverleners.