Wat is ergotherapie?

Ergotherapie heeft tot doel om ieder mens een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden. Ergotherapie ondersteunt mensen bij het opnieuw aanleren van een activiteit, als deze niet meer op de oude manier uitgevoerd kan worden als gevolg van lichamelijke of psychische klachten.

Bij dagelijkse activiteiten kan gedacht worden aan: In en uit bed gaan, douchen, aan- en uitkleden, eten en drinken en mobiliteit. Maar ook het zoeken naar zinvolle daginvulling of het verbeteren van executieve functies zoals plannen, structureren, doelgericht gedrag en frustratie tolerantie kunnen onderdeel zijn van de behandeling.

Het leren toepassen van leefstijladviezen

  • Het leren vinden van balans tussen inspanning en ontspanning
  • Het leren aanpassen van de intensiteit van het handelen
  • Het geven van houdingsinstructie ter ondersteuning van het handelen

Energiemanagement

  • Het verstandig leren plannen van week/dagactiviteiten

Omgaan met hulpmiddelen:

  • Het adviseren van hulpmiddelen die de zelfstandigheid vergroten
  • Het leren omgaan met hulpmiddelen