Ieder mens wil haar of zijn leven op een geheel eigen manier invullen. Wanneer je ouder wordt, een (chronische) ziekte of psychische klachten hebt, kan het uitvoeren van de voor jou betekenisvolle activiteiten beperkt worden. Soms kun je de taken die voor jou van belang zijn helemaal niet meer uitvoeren.

Ergotherapie kan je helpen door met je mee te denken. Wellicht is het mogelijk de taak op een andere manier uit te voeren of door er een hulpmiddel bij te gebruiken. Zo word je weer in staat gesteld zo zelfstandig mogelijk te leven.