Ergotherapie heeft tot doel om ieder mens zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een ergotherapeut kijkt vooral naar wat iemand nog wél kan.

 

De ergotherapeut adviseert en traint op zo’n manier zodat je je dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kunt voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, biljarten en spelen.

 

De behandeling kan bestaan uit:

  • oefenen
  • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
  • het inzetten van een hulpmiddel
  • het aanpassen van een activiteit of de omgeving
  • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden