Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Als gevolg van bv. een ongeluk of een CVA (beroerte), kan het functioneren van de hersenen veranderen. 

Hierdoor kun je vastlopen in dingen die daarvoor als vanzelf gingen.

Denk aan problemen als gevolg van een veranderde motoriek, spraak en/of gezichtsvermogen. Ook kun je problemen hebben met het plannen en organiseren van je werkzaamheden en het overzicht daarin bewaren. Je kunt last krijgen van overprikkeling, vermoeidheids- en depressieve klachten. 

 

Dementie 

Dementie ('Ontgeesting') betreft een combinatie van symptomen en zorgt ervoor dat de hersenen de binnenkomende informatie niet meer (goed) verwerken. Het kenmerkt zich door een steeds verdergaande achteruitgang. 

Hierdoor loop je steeds meer vast in je dagelijkse activiteiten en heeft jouw omgeving de uitdaging om daar in elke fase weer op aan te sluiten. 

Denk aan problemen als logisch denken, handelingsvolgordes goed uitvoeren, het herkennen van voorwerpen en taalproblemen.

 

Post COVID

Na het doormaken van COVID-19, ervaren een klein aantal mensen zgn. post COVID klachten.

Hierdoor kun je problemen ervaren in het vormgeven van je normale daginvulling.

Denk aan problemen zoals bv. je concentratievermogen, aanhoudende vermoeidheidsklachten, overprikkeling, kortademigheid en benauwdheidsklachten.