Links

Ergotherapie noord is geschoold in:

EDOMAH (https://www.edomah.nl/)

Talentbegeleiding meer- en hoogbegaafdheid (www.novilo.nl)

Ergotherapie noord is lid van:

Ergotherapie Nederland www.ergotherapie.nl
Ergotherapie Noord Nederland www.eenn.nu

Ergotherapie Noord is lid van het CVA Netwerk www.cvanetwerkgroningen.nl

Voor kinderfysiotherapie verwijs ik u graag naar Fysie op kids www.kinderfysiotherapie-praktijk.nl

Voor hulpmiddelen en materialen:

Voor hulpmiddelen verwijs ik u graag naar www.eenn-shop.nl
Voor verantwoord en goed spel- en oefenmateriaal www.toys42hands.nl in Zuidlaren

Zorgkaart Nazorg bij Kanker Zuidlaren