Privacy

Verwerkingenregister Ergotherapie noord

Welke persoonsgegevens legt Ergotherapie noord van u vast?

 • NAW gegevens
 • Geboorte datum
 • Telefoonnummer / email adres
 • BSN
 • Huisarts

Welke verdere gegevens legt Ergotherapie noord van u vast?

Gegevens rondom uw hulpvraag, uw persoonlijke situatie (denk aan wonen, sociale contacten, huisvesting), de problemen die u ervaart in uw dagelijks leven (reden van verwijzing naar de Ergotherapeut) en de voortgang van de behandelingen.

Waarom legt Ergotherapie noord uw BSN wel vast?

Het BSN is noodzakelijk om te controleren hoe u verzekerd bent en daarnaast om te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

Wat is het doel van het vastleggen van de gegevens zoals hierboven benoemd?

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging van toepassing op het werk als Ergotherapeut. Deze zijn van invloed op de wijze van vastleggen van gegevens:

 1. Dossierplicht
  Op grond van de WGBO is Ergotherapie noord als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
 2. Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (denk aan chronisch zieken).
 3. Beroepsgeheim
  Voor Ergotherapeuten werkzaam bij Ergotherapie noord geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Hoe brengt Ergotherapie noord de cliënten op de hoogte van het vastleggen van gegevens?

De Ergotherapeut van Ergotherapie noord brengt cliënten mondeling op de hoogte tijdens de start van de behandeling.

Wie werkt er in de dossiers van de cliënten?

De Ergotherapeut van Ergotherapie noord is de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode geldt het beroepsgeheim.

Hoe is de beveiliging van de gegevens geregeld bij Ergotherapie noord?

Er wordt gewerkt met een digitaal dossier welke is versleuteld met een wachtwoord.

Hoe wordt omgegaan met een datalek?

Op het moment dat er een datalek wordt geconstateerd dat leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens, dan wordt door de Ergotherapeut binnen 72 uur een melding gedaan aan de Authoriteit Persoonsgegevens en bij de cliënt(en) voor wie de gevolgen gelden.