Thuiswerkplek onderzoeken

Sinds Corona zijn we massaal thuis gaan werken. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de mensen die thuiswerkt, meer tips en advies wil over hoe zij dat veilig en verantwoord kunnen doen. 40% van de thuiswerkende mensen ervaart meer klachten aan rug, nek en schouders….

Wees zuinig op uw medewerkers, zeker thuis!

Een ergotherapeut kijkt naar de medewerker als geheel. Hij of zij is niet alleen werkzaam bij een bedrijf, maar is ook ouder, partner, teamlid, mantelzorger, vriendin, sporter etc. Deze medewerker is bovenal mens, met persoonskenmerken, mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast woont deze medewerker in een omgeving en in een huis. Geen situatie is hetzelfde.

Om een veilige en verantwoorde werkplek te creëren, wordt een uitgebreide intake en activiteitenanalyse van werk en privé gedaan en kijken we naar stressopbouwende factoren. Er wordt educatie gegeven over wat ‘goed zitten’ is en over zitgedrag en er worden praktische adviezen gegeven over hoe een werkplek anders of handiger kan worden ingericht. Ook werken we inzichtgevend als het gaat om het gedrag tijdens het werk.

Want, je kunt een fantastische stoel hebben gekregen van je werkgever, maar als je nooit pauze neemt…. Krijg je vanzelf klachten.

Ga preventief te werk als werkgever, voorkom klachten en verzuim.

Neem contact op met de ergotherapeut om de mogelijkheden voor uw bedrijf en medewerkers verder te onderzoeken op 06-14404941.