Voor wie?

Denk aan mensen met ouderdomsklachten, niet aangeboren hersenletsel, dementie, dwarslaesie, kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, aangeboren afwijkingen of afwijkingen die in de loop van de ontwikkeling naar voren komen. Hieronder staan een aantal ziektebeelden toegelicht.

Meer- en hoogbegaafdheid

Door het anders zijn en denken, wordt vaak gedacht dat alles je makkelijk afgaat. Een misvatting, want je kunt je als kind of volwassene best alleen voelen. Bijvoorbeeld dat je niet weet hoe je moet leren, doordat je je lat erg hoog hebt liggen, niet wilt falen, doordat je je executieve functies minder goed ontwikkeld hebt.

Kijk voor meer informatie ook op www.begaafdzelfstandig.nl. Dit is onderdeel van Ergotherapie noord.

Autisme

Autisme is een stoornis waarbij de informatieverwerking in het brein anders verloopt dan bij iemand zonder autisme. Prikkels komen anders binnen en worden daarmee ook anders verwerkt.

De gevolgen zijn bv. het niet goed contact kunnen maken, meer moeite hebben met plannen en organiseren, herhalende patronen laten zien die moeilijk te doorbreken zijn, moeite hebben om je staand te houden in sociale omgevingen.

Niet aangeboren hersenletsel

Als de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling onderbroken wordt, spreekt men van een beroerte. Er kan dan sprake zijn van een hersenbloeding, een herseninfarct of een TIA. Het functioneren van de hersenen verandert door de beperkte bloedvoorziening.

Hierdoor kun je problemen ervaren in de motoriek, spraak en gezichtsvermogen. Ook kun je problemen hebben met plannen en overzicht houden. Je kunt last hebben van vermoeidheid of depressieve klachten en moeite hebben met het zinvol invullen van je dagen.

Dementie

Dementie is niet een ziekte is, maar een syndroom. Het bestaat uit een verzameling van verschijnselen. Bij dementie wijzen deze verschijnselen er allemaal op dat denkprocessen niet meer goed verlopen.

Het gaat om verlies van geheugen. Er is sprake van moeite met het uitvoeren van aangeleerde vaardigheden. Ook kan er sprake zijn van veranderingen in het gedrag.

Voor een partner of een netwerk zijn de veranderingen soms moeilijk om mee om te gaan en wordt de zorg steeds zwaarder.

Corona

Na het doormaken van COVID-19, ervaren een aantal mensen de zgn. Long COVID klachten, zoals moeite met concentratie, geheugenproblemen, overprikkeling, kortademigheid en benauwdheid.

Je kunt daardoor moeite hebben om je inspanning en ontspanning goed op de rit te krijgen. Je belastbaarheid is heel anders dan voor het doormaken van COVID-19 en je hebt ondersteuning nodig om je leven weer wat op gang te krijgen.

Pijn

Pijnklachten in de spieren en gewrichten kunnen belemmerend werken op je dagelijks leven.

Je kunt moeite hebben om je activiteiten goed op de pijn af te stemmen, om zinvolle daginvulling te ervaren. Soms kan het zijn dat je activiteiten niet meer op de oude manier kunt uitvoeren.